סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8226517
irit@mtd.org.il
פקס: 04-8226617

נתן כהן

תפקידמנהל המכון ללימודי השואה
טלפון04-9113379 שלוחה :0
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים