סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8226517
irit@mtd.org.il
פקס: 04-8226617

שבט תש"פ

לחצו לצפייה בעלון

עת לנטוע אילנות / פז גליקמן

הילקוט שמעוני בפירושו לפסוק "כי האדם עץ השדה" (דברים כ' פס' י"ט) אומר מאי
דכתיב: "כי האדם עץ השדה"? וכי האדם עץ השדה הוא? אם תלמיד חכם הגון הוא -
ממנו תאכל ואותו לא תכרות, ואם לאו - אותו תשחית וכרת. ולמה נמשלו דברי תורה
לעץ? לומר לך - מה עץ קטן מדליק את הגדול ,אף תלמידי חכמים קטנים מחדדין את
הגדולים,והיינו דאמר רבי [חנינא]: הרבה תורה למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם
ומתלמידי יותר מכלם, כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים שנאמר: 'עץ
חיים היא למחזיקים בה.'
לפני למעלה מ- 45 שנה קבוצת אנשים מקהילת נווה שאנן החליטו שצריך לנטוע אילן.
אילן מיוחד במינו, שיהווה בית לקהילה, המשלב לימוד תורה עם חוגי העשרה, ספורט,
אירועי תרבות ועוד.
אותו שתיל העמיק שורשים, הצמיח ענפים, עלים ופירות נאים וכיום הוא עץ מפואר
המהווה מודל לחיקוי. "המרכז" כפי שנקרא בפי כל, לא קם יש מאין, הוא פרי עמלם של
אנשים יקרים שטרחו, חיטטו רגליהם, נידבו מכספם ועשו לילות כימים על מנת לפתח
ולטפח את המרכז, שמהווה לכל מי ששייך לקהילת נווה שאנן (ואף מחוצה לה)לבית שני
של ממש. אנשים אלה תרמו מזמנם בהתנדבות מוחלטת למען הכלל וללא רווח אישי.
ניתן לומר שדבריו של הילקוט שמעוני נכונים ומדויקים לגבי דור המייסדים של המרכז,
אלה שבזכותם רבים זכו ללמוד תורה, פיתחו תחביב, נהנו מערב מבדר, קראו ספר מרתק
או סתם התיישבו בצלו של המרכז. ואכן ניתן לומר הפסוק כי " כי האדם עץ השדה"
משקף את עשיית מייסדי המרכז ואת פירות עמלם, אותם אנו אוכלים מדי יום ביומו.
לכן אנו, הנהלת המרכז, החלטנו לערוך ערב, במוצאי ט"ו בשבט הקרוב, בו נוקיר את דור
המייסדים על כל מה שעשו עבור כולנו בחמשת העשורים האחרונים. נשמע מהם קצת
על עשייתם הכה מבורכת במטרה להמשיך לפתח ולחזק את המרכז ולהיות ממשכי
דרכם.

  • הצהרת נגישות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים