סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8226517
irit@mtd.org.il
פקס: 04-8226617

נהלי הרשמה לחוגים

פרטים ונהלי הרשמה תשע"ט 2018-2019

- יריד הרשמה לחוגים יתקיים אי"ה ביום שני, כ"ג אלול תשע"ח 3/9/18, החל מ 16:00- החוגים יתחילו על פי הודעות המדריכים.
- שיעורי ההתנסות בחוגים הינם בתשלום סמלי. לממשיכים - שיעורים אלה יחשבו כשיעור מן המניין לתשלום מלא.
- פתיחת חוגים או סגירתם במהלך השנה-מותנית במספר המשתתפים.
- למרכז זכות לשנות ימים ושעות פעילות של חוגים, בתיאום והודעה מראש למשתתפים.
- התשלום לחוגים הוא מראש עבור מספר חודשים, לפי דרישת המדריכים.
- המעוניינים בהפסקת ההשתתפות בחוג יודיעו בכתב למזכירות , לפני סוף חודש.
- אין ביטולי השתתפות בחוגים בחודשים מאי ויוני.
- לא ייגבו כספים עבור שיעורים שלא יתקיימו בגלל חופשות חגים
- אין החזר כספים או השלמת שיעורים, על היעדרות משתתף מסיבות אישיות.

  • הצהרת נגישות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים