סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8226517
irit@mtd.org.il
פקס: 04-8226617

נהלי הרשמה לחוגים

פרטים ונהלי הרשמה 

יריד הרשמה לחוגים יתקיים אי"ה ביום ראשון, י"ב אלול תשע"ז 17/9/3 ,החל מ-16:00 חוגים יתחילו על פי הודעות המדריכים.

שיעורי ההתנסות בתשלום סמלי.
לממשיכים- שיעורים אלה יחשבו כשיעור מן המניין לתשלום מלא.

ההשתתפות בחוגים מותניית בהסדרת התשלום מראש.

פתיחת חוגים או סגירתם במהלך השנה-מותנית במספר המשתתפים.

למרכז זכות לשנות ימים ושעות פעילות של חוגים, בתיאום והודעה מראש למשתתפים.

המעוניינים בהפסקת ההשתתפות בחוג יודיעו בכתב למזכירות, לפני סוף חודש.

אין ביטולי השתתפות בחוגים בחודשים מאי ויוני.

לא ייגבו כספים עבור שיעורים בחגים ובחופשות.

אין החזר כספים או השלמת שיעורים, על היעדרות משתתף מסיבות אישיות.

 

מתנסנט | חוגים