סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8226517
irit@mtd.org.il
פקס: 04-8226617

פינת פרשת השבוע

בס"ד

פינת"שאלת השבוע

כמידי שבוע לפניכם דבר תורה קצר עם מסר חינוכי חשוב ומעניין הנלמד מפרשת השבוע, ולאחריו מופיעה שאלה/חידה שבועית, נושאת פרס.

הפינה מיועדת לילדים בגיל ביה"ס היסודי (כיתות א'-ו')

בראש חודש הקרוב   תיערך הגרלה בין הפותרים נכונה.

בנוסף, בהגרלה שתיערך בשמחת תורה  יזכה בפרס גדול אחד מהפותרים המתמידים ביותר, כלומר מבין אלה שיענו הכי הרבה תשובות נכונות  במהלך ה.שנה (ללא קשר לזכיות בהגרלות קודמות) 

את התשובות יש לשלוח, בצירוף שם, גיל, כתובת ומספר טלפון, לכתובת המייל kobi.duni@gmail.com עד יום שלישי בשבוע.

 

"נקודה למחשבה" לפרשת קרח – תפקיד הלוים במקדש

השבוע נקרא את פרשת קרח. בין המצוות המוזכרות בפרשה יש את הציווי על עבדות הלוים.
תפקידם במקדש הוא להיות שוערים (פותחי דלתות) ומשוררים בכל יום על הקרבן, שנאמר: "ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד".

הלוים מצוים לעבוד בעל כרחם במקדש וזוהי עבודת חובה.

טעם הדבר הוא שכך כבודה של מלכות שיש שומרים קבועים בארמון (במקדש), ולכן רק שבט לוי נבחר לכך ואסור לזרים להכנס לתחום שלהם.

אין לוי מתחיל לעבוד לפני שלמד את העבודה במשך חמש שנים.

ולוי העובר על זה ולא שר על הקרבן ביומו הקבוע לו, (כי יש ימים קבועים להם לפי חילוק המשמרות) אלא ששתק, ביטל מצות עשה זה. וענשו גדול מאד, מפני שנראה כאילו אינו מעונין בכבוד עבודת ה'.

שנזכה לעבוד את הקב"ה לא כמצות אנשים מלומדה אלא בשמחה!

שבת שלום, קובי


והשאלה השבועית: למה יעקב אבינו לא הוזכר ביחוס של קרח? "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי.."
את התשובות יש לשלוח לכתובת המייל kobi.duni@gmail.com עד יום שלישי בערב.

שבת שלום!!

___________________________________________________________________

השאלה בשבוע שעבר: תן פירוש אחד לפחות לטענה "סר צילם מעליהם"?
תשובה: אין להם יותר צל, וזה מראה שהם ימותו בקרוב (רמב"ן)

העונים נכונה: אליהו סבג

 

מתנסנט | חוגים