סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8226517
irit@mtd.org.il
פקס: 04-8226617

דבר ראש מחלקת תרבות וחינוך

מתנסנט | חוגים