סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8226517
irit@mtd.org.il
פקס: 04-8226617

קריאת מגילה:

פלאייר קריאת מגילה מלל מונגש למטה

אולם מנחם
יום ד |– 18:10 | ערבית וקריאת מגילה
יום ד | 19:45 | קריאת מגילה לנשים ע"י נשים
יום ה | 6:10 ו–8:00 | שחרית וקריאת מגילה
יום ה | 9:30 | קריאת מגילה לנשים ע"י נשים

נוה תפילה
יום ד | 18:05 | ערבית וקריאת מגילה
יום ה | 07:00 | שחרית וקריאת מגילה
יום ה | 13:00 | מנחה גדולה וקריאת מגילה

המרכזי רמב"ם
יום ד | 18:10 | ערבית וקריאת מגילה
יום ה | 5:00 ו- 6:30 | שחרית וקריאת מגילה

מקור חיים
יום ד' | 18:10
יום ה | 7:00
שחרית וקריאת מגילה

מנין הנוער
יום ד' | 18:15 | ערבית וקריאת מגילה
יום ה' | 07:30 | שחרית וקריאת מגילה

שארית ישראל – רבנית
יום ד' | 18:10 | ערבית וקריאת מגילה
יום ה' | 07:00 | שחרית וקריאת מגילה
יום ה' | 09:00 | קריאת מגילה לנשים

נוה ציון
יום ד' | 18:09 | ערבית וקריאת מגילה
בסיום קריאת המגילה כיבוד וריקודים
יום ד' | 20:00 | קריאת מגילה לנשים
יום ה | 6:00 ו- 7:30 | שחרית וקריאת מגילה
יום ה | 10:30 | קריאת מגילה לנשים 

פאר ישראל
יום ד' | 18:15 | ערבית וקריאת מגילה וחלוקת הפתעות
יום ה | 07:00 | שחרית וקריאת מגילה 

משכן אשר
יום ד' | 21:00 | קריאת מגילה מאוחרת
למי שלא הספיק/ה

מאור שאנן
יום ד | 18:10 | ערבית וקריאת מגילה
יום ה | 07:00 | ערבית וקריאת מגילה

מתנסנט | חוגים