התוכן הבא מוצג כמידע לקהילה בנוה שאנן

 פרשת בלק –   י' בתמוז תשע"ו 16.7.16

בשעה 18:30

ירצה: מר רון פכטר

מיועד לגברים ונשים