סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8226517
irit@mtd.org.il
פקס: 04-8226617

רישום לחוגי בוקר מחזור א' - קיץ תשע"ט – מרכז תרבות דתי נו"ש -

פרטי הנרשם/ת :
.
תקציר נהלי ההשתתפות בחוגים ובפעילויות הקיץ:
מילוי דף זה הינו התחייבות לתשלום, שייגבה מייד לכשיתברר אילו חוגים נפתחים
1. פתיחת כל חוג מותנית במספר הנרשמים ששילמו מראש. כל הקודם זוכה.
2. לא תתאפשר פרישה והחזר תשלום במהלך הקיץ. (במקרים מיוחדים נאפשר מעבר לחוג אחר)
3. ההשתתפות מותנית בהתנהגות ראויה של התלמידים. המפריעים יורחקו מהפעילות, ללא החזר כספי.
4. המעבר בין החוגים הינו באחריות הילדים.
5. יש למלא בכתב קריא את החוגים הנבחרים, מתוך המאגר שבפרסום:
חוגים בימים
חוגים בימים ב', ד'
פרוייקט קשת
מיידית כשנתבקש
• נהלי ההשתתפות בחוגים ידועים לנו.
לנו התנגדות שבננו/בתנו יצולמו בעת הפעילות למטרות פירסום של המרכז
מגבלה רפואית המונעת את השתתפות הילד/ה בחוגים
אנו מתחייבים להודיע על כל שינוי במצב הבריאותי של ילדנו
חתימה
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים