תאריך:26/09/2017
ו׳ בְּתִשְׁרֵי תשע״ח
שעה:18:20
אולם:
מיקום:מרכז תרבות דתי לנוער
שופר וטלית
לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון:
04-8226517
על האירוע:

הציבור מוזמן לערב התעוררות קהילתי בין כסה לעשור

18:20 מנחה - בית הכנסת מנין הנוער

18:30 כב' הרב יוסי שטמלר שליט"א: "שנה: לישנות או לשנות"?

19:05 ערבית - בית הכנסת מנין הנוער

19:20 כב' הרב אליהו רחמים זייני שליט"א: "ה' אורי וישעי, ממי אירא"

19:50 כב' הרב אליהו בלום שליט"א: "עיצומו של יום מכפר"?

עזרת נשים פתוחה

הערב יהיה לזכרו של מורנו הרב חיים נפתלי וייסבלום זצ"ל

למידע נוסף מלאו פרטים