חיפוש באתר

כללי

תקנון הזמנות וביטולים

תקנון הזמנות וביטולים

 

טלפונים להזמנות ולביטולים:
04-8226517
04-8231068
054-5290230

ניתן לבטל כרטיסים שנרכשו בדוא"ל: [email protected]

עד 48 שעות לפני מועד מופע / הצגה מקומית.
עד 5 ימים לפני מועד יציאה לטיול.

הגנת פרטיות: אין העברת מידע לצד ג'.

 

הודעה בדבר מדיניות ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981:
ביטול עסקה של רכישת כרטיסים לאירועים תעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ - 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה.
על אף האמור לעיל, ביטול עסקה של רכישת כרטיסים למופע/הצגה הנערכים באחד מיישובי המועצה, תתאפשר עד 4 ימים עסקים לפני מועד האירוע.

ביטול עסקה של השתתפות בטיול/מחנה לנוער תתאפשר עד 5 ימי עסקים לפני מועד האירוע.
לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.
המועצה תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי המועצה לגבי הניכוי האמור.

 

נהלי הרשמה לחוגים:
- שיעורי התנסות בתשלום סמלי.
- ממשיכים - שיעורים אלה יחשבו כשיעור מן המניין לתשלום מלא.
- ההשתתפות בחוגים מותניית בהסדרת התשלום מראש.
- פתיחת חוגים או סגירתם במהלך השנה-מותנית במספר המשתתפים.
- למרכז זכות לשנות ימים ושעות פעילות של חוגים, בתיאום והודעה מראש למשתתפים.
- המעוניינים בהפסקת ההשתתפות בחוג יודיעו בכתב למזכירות, לפני סוף חודש.
- אין ביטולי השתתפות בחוגים בחודשים מאי ויוני.
- לא ייגבו כספים עבור שיעורים בחגים ובחופשות.
- אין החזר כספים או השלמת שיעורים, על היעדרות משתתף מסיבות אישיות.

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות