סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8226517
info@mtd.org.il
פקס: 04-8226617

תקנון הזמנות וביטולים

תקנון הזמנות וביטולים

 

טלפונים להזמנות ולביטולים:
04-8226517
04-8231068
054-5290230

ניתן לבטל כרטיסים שנרכשו בדוא"ל: irit@mtd.org.il

עד 48 שעות לפני מועד מופע / הצגה מקומית.
עד 10 ימים לפני מועד הצגה בתל-אביב.
עד 5 ימים לפני מועד יציאה לטיול.

הודעה בדבר מדיניות ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981:
ביטול עסקה של רכישת כרטיסים לאירועים תעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ - 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה.
על אף האמור לעיל, ביטול עסקה של רכישת כרטיסים למופע/הצגה הנערכים באחד מיישובי המועצה, תתאפשר עד 4 ימים עסקים לפני מועד האירוע.

ביטול עסקה של השתתפות בטיול/מחנה לנוער תתאפשר עד 5 ימי עסקים לפני מועד האירוע.
לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.
המועצה תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי המועצה לגבי הניכוי האמור.

 

מתנסנט